GDPR - nya dataskyddsförordningen | Resecity - rätt resa till bäst pris

GDPR - nya dataskyddsförordningen

BIG Travel och ny dataskyddsförordning – GDPR

Inför EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018 arbetar BIG Travel Sweden AB (i vilken Resecity ingår) med att förbereda oss själva, leverantörer, kunder och samarbetspartners för de nya rutiner och krav som kommer att ställas. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på information och dokumentation på de som hanterar någon form av personuppgifter. Vi har kartlagt hur GDPR påverkar vårt, våra samarbetspartners, leverantörers och kunders arbetssätt samt tagit fram en åtgärdsplan för vårt arbete med GDPR.

Åtgärdsplan BIG Travel Sweden AB

  • Nulägesanalys samt inventering av företagets system och register.
  • Kartläggning av interna rutiner.
  • Kartläggning av externa partners och leverantörer.
  • Nödvändiga anpassningar av tjänster och system utifrån de nya kraven.
  • Säkerställa att IT-säkerheten och informationssäkerheten uppfylls enligt de krav som ställs.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och samarbetspartners.
  • Säkerställa att anpassningar och förändringar som görs leder till att BIG Travel Sweden AB uppfyller kraven i GDPR.
  • Utbildning och information till alla medarbetare i BIG Travel Sweden AB.

Vi implementerar anpassningar och nya rutiner successivt. Förändringar som kan beröra dig som kund, samarbetspartner eller leverantör kommer att kommuniceras till berörda parter.

Du kan läsa här om BIG Travel Personuppgiftspolicy.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/