Svenskt pass

Tappat ditt pass - vad gäller?

Från den 15 april gäller strängare regler för svenska pass, enligt ett riksdagsbeslut. Svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårs-period. Om någon fått tre pass utfärdade inom de senaste fem åren, ska en ansökan om pass avslås. I dag finns inte några begränsningar för hur många pass som kan beviljas vid förlust av pass. Syftet är att komma åt missbruket av pass. 

En ny regel blir också att giltighetstiden för pass till barn sänks till tre år!

Dags att ansöka om nytt pass - kontakta polisens passexpedition!