Strikta bestämmelser för resa med barn till och från Sydafrika

 

Sydafrikanska ambassaden påpekar att den svenska motsvarigheten till ett "Unabridged Birth Certificate"
kallas Personbevis 120 med alla relationer och kan beställas hos Skatteverket, dock endast via
telefon 0771-567 567. Personbeviset måste vara utfärdat på engelska samt stämplat och underskrivet
av Skatteverket.

Det ”Letter of Consent” (godkännande i form av ett intyg på engelska), som föräldrar som reser
ensamma med barn ska ha med sig
, har sydafrikanska inrikesministeriet, Dept. of Home Affairs,
lagt ut på sin hemsida i form av ett pdf-dokument, "Parental Consent Affidavit".

Länk till denna hemsida är: http://www.home-affairs.gov.za. Dokumentet finns under fliken IMMIGRATION
(klicka inte på fliken, bara håll pekaren på den). Dokumentet, som också kan hämtas upp här, ska fyllas i
av resenärer som från och med den 1 juni 2015 reser med barn till Sydafrika. Intyget ska vara vidimerat
av Commissioner of Oaths (finns på konsulatet i Stockholm) eller av Notarius Publicus Förteckning över
Notarius Publicus i Sverige. Gå till fliken Människa & samhälle och vidare till Notarius Publicus!

Adressuppgift till:

SYDAFRIKANSKA AMBASSADEN SOUTH AFRICAN EMBASSY
Fleminggatan 20, 4th fl. S-112 26 Stockholm
Tel: +46 (0)8 24 39 50 Fax: +46 (0)8 660 71 36
Website: www.southafrica.se