Nya regler för pass vid inresa till Turkiet

 Resecity bokar charter med Vingresor till Turkiet 

Från 1 januari 2015 ska den som vill resa in i Turkiet ha ett pass med minst 150 dagars giltighetstid vid utresa. Bestämmelsen tillämpas redan.


Nya visumregler:
Som SRF tidigare meddelat kommer Turkiet att avskaffa möjligheten för resenärer att få visum vid ankomsten till landet. Medborgare i följande länder måste söka elektroniskt visum, E-visum, innan de reser till Turkiet oavsett hur länge de avser att stanna i landet. Under en övergångstid fram till 31 december 2014 kommer det dock att vara möjligt att även söka visum vid ankomsten till landet: Belgien, Irland, Kroatien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Ungern och den grekcypriotiska delen av Cypern.

Ett e-visum krävs även för medborgare i följande länder, som önskar uppehålla sig i landet i mer än tre månader: Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland (30 dagar), Litauen, Malta, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien och Tyskland (vissa särbestämmelser kan gälla).

Detta innebär att de nya viseringsreglerna är speciellt viktiga för medborgare i Belgien, Irland, Kroatien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Ungern och den grekcypriotiska delen av Cypern, då de måste inneha ett giltigt visum för att kunna resa in i Turkiet. Från och med 2015 kan de alltså inte erhålla visum vid ankomsten till landet, även om de avser att endast stanna en kortare tid.

E-visum kan erhållas online via denna länk: https://www.evisa.gov.tr/en/