Kina - nu gäller nya visumregler

Kinesiska muren

Kinas Ambassad informerar om nya krav för visum till Kina. De resenärer som söker visum och har pass utfärdade efter 1 januari 2014 skall bifoga det tidigare passet. Det utgångna passet bifogas i original eller som kopia på samtliga 34 sidor i passet. Ansökningar som inte lämnas in med giltigt och utgånget pass tas emot men anses inkompletta, dessa behandlas av ambassaden på obestämd behandlingstid.

Ordinarie behandlingstid är 4 arbetsdagar och är fortsatt för kompletta ansökningar som lämnas in till ambassaden. Är det längre än 3 månader mellan utfärdandedatum på det giltiga passet och det tidigare passets utgångsdatum så skall ett intyg bifogas ansökan. Intyget skall innehållande en förklaring på varför resenären varit utan pass under denna period.

Du kan få hjälp med visum av Visumservice.