Administration/Ekonomi/HK

I den nya organisationen BIG Travel Sweden AB i vilken Resecity ingår,
har vi ett gemensamt huvudkontor.

Postadress:
BIG Travel Sweden AB
Box 4146, 203 12 Malmö

Telefon (växel): +46(0)40 662 12 00

Ekonomiavdelningen tel. 040-662 12 30
Fax: 040-662 12 31
E-post: ekonomi@bigtravel.se
E-post: ekonomi@resecity.se

Besöksadress: Jöns Filsgatan 3, Malmö

Organisationsnr: 556260-2838
Momsregistreringsnr: SE556260283801
Styrelsens säte: Malmö

  

 

 

Journummer För Resecitys avtalskunder finns en kostnads-
belagd 24-tim jour för akuta ärenden efter kontorstid (oavsett ärende). 

Bokningar gjorda före 1/5 2017
ringer t
el. +46 (0)8-665 07 57 

Bokningar gjorda efter 1/5 2017
ringer t
el. +46 (0)770-45 76 79